Три нови услуги стартира Бюрото по труда

BT1Предстои Бюрото по труда в Ямбол да стартира три нови услуги, разработвани от Агенция по заетост, основно за уязвимите групи на пазара на труда: консултиране и менторство след започване на работа; мобилно бюро по труда; семеен и трудов консултант, съобщи директорът на Дирекция Бюро по труда-Ямбол Татяна Чанкова. Целта е не само да намерим работа на един човек на пазара на труда, но да подпомогнем неговата реализация на самото работно място, да се опитаме да му помогнем, ако той има пречки, несигурност, допълни тя. Това ще става съгласувано с работодателя и само за лицата, които най-трудно се реализират, от уязвимите групи са и трудно се задържат на работното място. Предвижда се поне два пъти в месеца трудовият консултант да се среща с работника и с работодателя му, за да определи какви липси има, дори да му вдъхне малко увереност. Консултирането и менторството след започване на работа може да продължи до 6 месеца.

Ще бъде организирано мобилно бюро по труда за отдалечените райони. И в момента съществува подобен тип услуга за населените места, където няма удобен транспорт или е твърде скъп за хората. Сега обаче специалистите по трудова заетост ще получат компютърна техника и интернет връзка, за да могат да предлагат пълния комплект от услуги. Досега, за да се регистрират като безработни, те задължително идваха до дирекциите в Ямбол или Елхово. За тази цел предстои договаряне с кметовете на общините и на населените места. Новите услуги вече 6 месеца са изпробвани в регионите на Благоевград и Враца, за да се пригодят към практиката.

Семейното трудово консултиране има за цел трудовият консултант да се занимава със семейства, където почти всички са безработни – двамата родители, има и дори безработни деца. Целта е да се работи не единично, а с цялото семейство и да се търсят пречките за трудова реализация.

Услугите са продиктувани от ситуацията на пазара на труда, тъй като към Бюрото по труда остават регистрирани безработни с трудна реализация, с които трябва да се работи значително повече, коментира Татяна Чанкова.

About the Author :

Leave a reply