Три детски градини и едно училище в Ямбол са одобрени за проекти от Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“

Ямбол, 26.03.2021 г.

Три са одобрените детски градини в Ямбол за участие в проекти за управление на дейностите по опазване на околната среда от Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ – „Слънце“, „Щастливо детство“ и „Пролет“.

Одобрено е и проектното предложение „Учене навън“ на Основно училище „Любен Каравелов“.

Проектът на Детска градина „Слънце“ е  наречен „Здраве в зелено“, на „Пролет“ е „Обичам природата и аз участвам“, на „Щастливо детство“ – „Пазим природата“.

Проектите целят повишаване на екологичната култура на децата, допринасят за положителното им отношение към природата и отговорност за съхранение на природните ресурси, съобразно съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на най-малките.

В детските градини ще бъдат монтирани нови съоръжения за игра и отдих на открито, ще бъдат поставени кошчета за разделно събиране на отпадъците, изработване и поставяне на хранилки за птици, детски беседки и маса с пейка – за класна стая на открито. Децата ще имат възможността да се научат да ценят и пазят природата, след като са положили труд – чрез засаждане на различни видове растения и храсти, изграждане на билкови и зеленчукови градини и създаване на цветни лехи.

Облагородяване на бившия розариум ще осъществи Основно училище „Любен Каравелов“. Чрез реализиране на проекта обстановката ще се подобри с изграждането на нова беседка. Целта е част от часовете да се провеждат на открито, да се стимулира желанието на учениците за придобиване на знания и умения за опазване на чиста околна среда. Възпитаниците на училището ще имат възможност за усвояване и реализиране на нужните им уменията за посаждане на различни видове цветя и билки.

About the Author :

1 Comment to “Три детски градини и едно училище в Ямбол са одобрени за проекти от Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“”
  • Ямболия
    March 26, 2021 - Reply

    Така трябва. Още от най-малка възраст. Прекрасна инициатива.

Leave a reply