Трима са кандидатите за проектиране и укрепване на три участъка от път III-7008 Елхово – Скалица

patТри са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 Елхово – Изгрев – Малък Манастир – Голям Манастир – Генерал Тошево – Скалница, от км 18+070 до км 18+270, от км 11+500 до км 12+300 и от км 23+650 до км 23+800.

Пътят е основна връзка за жителите на селата Пчела, Изгрев, Малък Манастир, Голям Манастир и на Скалица с град Елхово. След обилните валежи през зимните месеци на 2015 г. са констатирани вертикални деформации на настилката в лявата лента и това налага предприемането на необходимите мерки. В момента трафикът по пътя е силно затруднен. Поставени са необходимите пътни знаци за безопасност на пътуващите.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

  • „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
  • ДЗЗД „ЕЛХОВО 2015“, в което участват: „Инфраструктурна Компания“ АД и „Пътно поддържане – Габрово“ ЕООД;
  • „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД.

Целта на обществената поръчка да се изяснят инженерно-геоложките условия в района на пропадането на пътното тяло, причините за активизиране, разработването на техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатите участъци и извършването на строително-монтажните работи за трите участъка.

Индикативната стойност е 1 340 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 110 дни.

About the Author :