Трима кандидати са участвали в търга за закупуване на част от бившите „Пехотински казарми“ в Ямбол

Ямбол, 22.03.2021

Трима са били кандидатите, участвали в търга с тайно наддаване на Министерството на отбраната за поземлен имот с идентификатор 87374.526.117, с площ 98 398 кв.м, застроен с 28 броя сгради, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“.

Фирмата, спечелила търга, е „Холдинг център“ АД,  става ясно от заповед, публикувана на сайта на МО. За част от бившите „Пехотински казарми“ фирмата е обявила цена от 7 200 000 лева.

Интересът към този имот показва, че Ямбол е привлекателен град за инвеститори. Теренът на бившите казарми е едно от прилежащите градски пространства и е с важно значение за развитието на Ямбол. Неговото неизползване и изоставяне от Министерството на отбраната през 2002 година доведе до рушене на сградите, а закупеният имот винаги ще бъде част от Ямбол.

Очакваме информация за бъдещите намерения на инвеститора за развитието на имота. При предстоящото проектиране Община Ямбол ще изисква спазване на подходяща улична регулация, която да отговаря на стандартите на града.

Във връзка с проведените разговори с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, Община Ямбол отново ще подаде ново искане за прехвърляне на по-голямата част от военните имоти в тези поделения.

Пресцентър на община Ямбол

About the Author :

1 Comment to “Трима кандидати са участвали в търга за закупуване на част от бившите „Пехотински казарми“ в Ямбол”
  • пурко
    March 22, 2021 - Reply

    “случайна” компания ??!! Нека разкрие какви са и интересите, само да загатна – да препродаде имотите със солидна печалба . Това е фирма с цел инвестиция в имоти търгувана на БФБ . Не очаквайте никакви инвестиции от нея ! А кой “реално” стои зад тази фирма , е това е един интересен въпрос ….

Leave a reply