Трети отказ за провеждане на местен референдум за дълга

DSC08740Общински съвет – Ямбол отхвърли за трети път искането на осем общински съветници – 7 от БСП и един от АБВ, за провеждане на местен референдум за поемане на общински дълг от 17 млн. лв., който с лихвите ще достигне 20 млн. лв. на последната сесия, която се проведе на 27 февруари. Предложението е внесено в Общински съвет на 16 февруари с мотива, че е твърде скъсен мандатът на този Общински съвет и на това управление – реално остават по-малко от две години до следващите местни избори, които са гратисни, а плащането на дълга до 2030 г. ще се извършва от три различни общински администрации и затова е редно гражданите да се произнесат пряко дали общината да поеме такъв голям дълг.

Вносителите на предложението считат, че общинските съветници са длъжни да ценят повече гражданите на Ямбол, а не да се затварят и изолират във взимането на важни решения. Според тях общинските съветници трябва да покажат друго лице на местната политика и не трябва да приемат, че само предложеният от кмета модел е нужният за Ямбол.

Без никакви дебати общинските съветници отхвърлиха искането. Единствено председателят на постоянната комисия „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията” Николай Костадинов изрази становище защо отхвърлят предложението. Най-значимото от казаното от трибуната беше, че Общински съвет вече е взел решение за издаване на облигации при условията на частно предлагане за 17 млн. лв. и, ако сега се подкрепи предложението за местен референдум, ще се допусне правен парадокс.

Различното на това заседание на Общински съвет беше, че за първи път комисията предложи проект за решение за отхвърляне на предложението за местен референдум отново с мотива, че то е незаконосъобразно, но председателя на Общинския съвет дори не го предложи на гласуване и отново съветниците гласуваха предложението на вносителите.

За него гласовете бяха 8 „за”, 24 „против” и 1 „въздържал се”.

Другите два отказа за провеждане на местен референдум се обжалват в съда.

Жалбата по първия отказ беше отхвърлена от Ямболски административен съд. Съдът прие, че съветниците са изразили становищата си при обсъждането на точката и затова според него няма нарушение на процедурата. Вносителите ще обжалват пред Върховен административен съд.

По делото за втория отказ вносителите поискаха отвод на единия от съдиите, защото той е участвал в предното дело и вече има формирано мнение, което би попречило за справедливо решение по това.

Все още съдът не се е произнесъл дали ще уважи искането за отвод.

Всичко това обаче само ни доказва несъстоятелността на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, защото за да се случи провеждането на местен референдум трябва то да е поискано от кмета и неговото мнозинство, иначе всяко различно предложение е обречено на провал, независимо колко стойностно е то.

 

About the Author :