Трети март в Тенево

1393586085494Освобождението на България – 3 март бе отбелязано и от учениците при Основно училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа”. Освен едноминутното мълчание в памет на загиналите, възпитаниците, работещи по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ отговаряха на въпроси, свързани с един от най-важните дни в българската история. Два отбора, съставени от ученици от 5-те полуинтернатни групи, участваха в трите щафетни игри, специално подготвени за празника. След това всички с голям интерес наблюдаваха футболната среща между момчетата от II и III ПИГ, която завърши с победа за учениците от 3 клас. Всички ученици взеха участие в спортния празник – едни играеха с обръчи,  други на „Народна топка“, трети – волейбол. Така колективът и децата на училището, включени в Проект BG051РО001-3.1.06 почетоха Освобождението на нашата Родина от османско владичество.

 Даниела Пенева

About the Author :