Тренировъчни занятия на спасители на плажа на река Вая на Иракли

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ изпълнение на Концепцията на БЧК за предлагане на услугата „Екип водноспасителни кадри за обезпечаване дейността на морски плажове, плувни басейни и водни паркове” и съгласно Договор за съвместна дейност между Български червен кръст-Ямбол и „Вая Дир” ООД, екип на Ямболската червенокръстка организация в състав: инж. Митко Филипов – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване към БЧК-Ямбол и Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност”, осъществи работно посещение и тренировъчни занятия с водните спасители на плаж „Река Вая”-Иракли.       

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОсновната цел бе да се поддържа високо ниво на професионална подготовка, знания и компетентност  на водните спасители, приели да обезпечат водноспасителната дейност на плажа през сезон 2014г.

По този повод всички водни спасители трябваше да се справят с предварително разработени тестови задачи и събеседване по въпроси, свързани с водноспасителната дейност, след което да демонстрират на практика готовността си за действие при инцидент с удавник, като приложат превилните техники по оказване първа помощ.

Тренировъчните занятия се проведоха при пълно съдействие и в присъствието на

представители на «Вая Дир» ООД.

About the Author :