Тревожни проблеми и обща загриженост за подрастващите

IMGP0528По решение на Общински съвет – Болярово на заседание, проведено на 27 февруари 2019  г., бе реализирана инициативата да се състои среща с представители на социалните институции на областта. Необходимостта от нея бе породена от тревожни проблеми, касаещи малолетни и непълнолетни на територията на общината.

               На 12 март 2019 г. бяха посрещнати гостите от Ямбол и Елхово – от съответните дирекции „Социално подпомагане“ и „Закрила на детето“, а именно: Милена Янъкова, Галина Владева, Десислава Славова, придружена от Йорданка Трифонова, местен представител на служба „Закрила на детето“.

От страна на домакините в срещата взеха участие кметът на община Болярово Христо Христов, секретарят Мария Чанева, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, общинските съветници С . Недева, Б. Величкова, членове на Постоянната комисия към Общински съвет – Болярово по здравеопазване, социална политика и  т.н., както и председателят на тази комисия Янко Анев.

Присъстваха също директорите на училищата от Болярово и Стефан Караджово В. Гаджуров и Дора Карагьозова, Димитър Дичев (педагогически съветник), директорът на детска градина „Здравец“ Калена Гюрова, Любослав Ценов – секретар на МКБППМН, Стефка Палова – специалист „Хуманитарни дейности“.

Встъплението на общинския кмет Х. Христов изясни предпоставките за това заседание: да се търси с общи усилия решаване на тревожните проблеми, които наистина не търпят отлагане във времето и нехаен поглед към тях. Защото се касае а деца, а те са най-уязвимата група във всяко общество.

Много бяха въпросите, поставени в последвалите изказвания на: Васил Гаджуров, Дора Карагьозова, Д. Дичев, С. Недева, Л. Ценов, М. Чанева, Й. Трифонова. Обсъдена би широко темата за лечението на първокласника в боляровското училище Станислав, който е с вродена деформация на стъпалата. От страна на общинското ръководство и Общински съвет – Болярово досега семейството няколко пъти е подпомагано финансово. Съдействано е и за извършване на оперативно лечение на детето. Но родителското нехайство се оказва пречка за належащи конкретни действия. От страна на институциите „Закрила на детето“ – от областта и региона, ще бъде задействан регламентирания механизъм за осъществяване на бързите и ефективни мерки, които да доведат до подобряване на здравословното състояние на момчето и предотвратяване на инвалидността.

Дискутирани бяха и други тревожни проблеми: нежеланието на непълнолетни да посещават училище, когато са оставени без надзор – след заминаване на родителите да припечелват пари в чужбина; нередовни посещения в училище, когато на по-големите деца в многодетни ромски семейства се налага да работят, подпомагайки семейния бюджет; ранната раждаемост сред малолетните от ромския етнос и особено сред така наречените калайджии. Поканените специалисти от социалната сфера даваха компетентни и обстойни разяснения относно всяка от ситуациите – какъв е регламентът, по който се процедира в такива случаи…

Закривайки срещата в качеството си на домакини г-н Христов и г-н Дженков благодариха на участниците в нея и изразиха увереност, че дебатите всякога провокират съвместни действия. А когато желание да се помага има, нещата несъмнено се случват.

IMGP0527 IMGP0530 IMGP0531 IMGP0534

About the Author :

Leave a reply