Тревога и загриженост

13045608_973845716035878_1070758864_nИменно тези са основните мотиви за спешното заседание на епизоотичната комисия в община Болярово, състояло се на 18 април 2016 година. Появата на коварно кожно заболяване по едрия рогат добитък наложи подробно изясняване на проблема и набелязване на адекватни профилактични мерки.

Председателствано от кмета на общината Христо Христов, заседанието протече експедитивно и аналитично. В него взеха участие представители на полицейския участък и на ГПУ (г-н Е. Кънчев), г-жа Лиляна Атанасчева (служба „Гражданска защита“), екологът на община Болярово Теодора Петкова, г-н Д. Драгоманов ( ЛРС „Странджа“), общинският ветеринарен лекар д-р Вълков. А от град Ямбол д-р Стоян Колев и д-р Капсъзова (РЗИ).

13045658_973845649369218_372972311_nЗаседанието откри г-н Христов, след като доктор Колев запозна присъстващите с клиничната картина на болестта при говедата (крави, волове, биволи), с наименование заразен нодурален дерматит. Това е тежко екзотично инфекциозно заболяване, което протича с висока температура, обилно сълзене на очите. Основно се засяга кожата; намалява рязко млечната секреция. Досега на територията на България има седем огнища (предимно районите по течението на река Марица).

13059680_973845659369217_939166015_nПричинителят на заболяването е вирус, а мухите, комарите и кърлежите се явяват причинители. Ето защо на свой ред д-р Капсъзова обърна внимание на присъстващите относно мерките срещу кърлежи, комари и други насекоми, засягащи здравето както на добитъка, така и на човешкия ресурс. Тя бе уведомена от еколога Т. Петкова, че при нас вече е започнало третирането на тревните площи (косене, пръскане с препарати) с цел обеззаразяването  им.

13077184_973845729369210_712655149_nБяха набелязани конкретни мерки относно предотвратяване на заболяването в района. Чрез заповед на общинския кмет следва незабавното им свеждане до вниманието на административните ръководители по места и запознаване на жителите с потенциалните опасности при неизпълнението им. А за съблюдаване на предприетите мерки ще следят съответните институции, чиито представители присъстваха на това актуално заседание.

Биосигурност (от страна на стопаните), завишено внимание при трангранично движение на добитък (за клане), райониране на стадата при паша, дезинфекция на местата около чешмите за водопой, актуализиране на списъците на животновъдите в района – това са само част от мерките, породени от загрижеността на местната власт и нейната бдителност.

Бинка Величкова

About the Author :