Транспортните произшествия в областта намаляват, но броят на загиналите и ранените в тях расте

Screenshot_20190815-095114_Google-586x365През 2018 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 62 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 74, а на загиналите – 16 души. В сравнение с 2017 г. броят на произшествията намалява със 7.5%, докато броят на загиналите и на ранените лица нараства, съответно с 33.3 и 7.2%, информират от Националния статистически институт.

От всички регистрирани произшествия, 57, или 91.9% са по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС), от които най-голям брой ПТП са причинени от водачи, управлявали лични МПС – 46 или 80.7%.

През 2018 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец юни – 10, а най-малко през месец февруари – 1 брой. Най-много са ранените лица през месеците април и юни – по 11, или 14.9% от общо ранени лица през годината. Броят на загиналите лица е най-голям през месец септември – 4, или 25.0% от всички загинали.

По дни от седмицата, най-много ПТП са настъпили в неделя – 13. Броят на ранените е най-голям в събота – 20, а на загиналите в неделя – 5 лица.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години – 10.8%;
  • От 15 до 24 навършени години – 14.9%;
  • От 25 до 64 навършени години – 59.5%;
  • Над 65 навършени години – 14.9%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са пътниците – 40.5%, следвани от водачите на МПС – 37.8% и пешеходците – 21.6%. Загиналите водачи при ПТП са 56.3%, а загиналите пътници и пешеходци, съответно по 37.5 и 6.3%.

През 2018 г. на територията на област Ямбол 51.6% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 31 ранени и 2 загинали, останалите са регистрирани извън населените места, съответно с 43 ранени и 14 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Ямбол – 22, съответно с 22 ранени, следвана от община Тунджа, където са регистрирани 21 ПТП, с 21 ранени и 8 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово – 2 на брой, с 3 ранени лица.

 

 

About the Author :

1 Comment to “Транспортните произшествия в областта намаляват, но броят на загиналите и ранените в тях расте”
  • С. МИТЕВ
    October 5, 2019 - Reply

    Нормално,поради наличието на магистрала ,,Тракия,, и международен път Румъния-Ямбол-Турция. Затова и част от голям процент загинали и ранени не живеят при нас.

Leave a reply