„Тракийска лира” написа най-много свои членове

zoraНай-новото читалище в Ямбол, „Тракийска лира-2012”, се оказва с най-много членове, според справката, подадена до община Ямбол. „Лирите” имали членска маса от 173 души, като по тая линия удрят  в  земята дори най-голямото и старо читалище в града- „Съгласие-1862”. Като членове на „Съгласие” фигурират 162 ямболци, имащи право да гласуват на Общите редовни или отчетно-изборни събрания. Дори не провеждащото почти никаква дейност читалище „Диана-1944”, се е увлякло доста в надписването и иска да убеди Общинския съвет и градската администрация, че в него членуват 153 пълнолетни наши съграждани. По закон, за членове не бива да се приемат малолетни и непълнолетни лица, но може би някой се е вдъхновил твърде много и е карал с голямата баданарка. Второто по дълголетие читалище край Тунджа- „Пробуда-1909” , има декларирани 151 членове и отстъпва и на  вчера появилото се „Тракийска лира” , и на „Диана”. В читалище „Умение” също са проявили повечко фантазия и са сложили на сметката си 150 членове. По този параграф, „Умение” удря в земята едно не само старо, а и доста активно присъстващо в културния живот на Ямбол читалище, каквото е „Зора”. Явно в общината не са се хванали на тия волни съчинения, и за „Умение” ще има 1,5 субсидирани бройки, за „Диана” също толкова, а лидерът в членската маса- „Тракийски лира-2012”, ще трябва да се примири с 2 субсидирани бройки. По този параграф нещата си идват на мястото, и в читалище „Съгласие -1862” ще се дадат пари от общинския бюджет за 24 субсидирани бройки, в „Пробуда” за 5,5 бройки и в „Зора” за 6,5.

About the Author :