Традиции с бъдеще

DSC08652 (1)aВ едно истинско пътуване във времето се  превърна интересният и полезен проект на Информационен бизнес център Стралджа  „Традиции с бъдеще”. На заключителната пресконференция Дичко Дичев  припомни целите, задачите и дейностите на проекта, за да направи изводът, че  „той допринесе за доброто представяне и разбиране на традиционните занаяти в България и Турция и тяхното опазване като културно наследство”.  „С реализирането на този проект се създаде благоприятна среда за дългосрочно сътрудничество в сектора на занаятите, която предоставя и нови възможности за бъдещи съвместни инициативи”, подчерта ръководителя на проекта.

По време на изпълнението бяха проведени три двудневни обучения с участието на 28 местни занаятчии като най-голям успех е създаването на Сдружението „Традиция Стралджа”. Полезна се оказа разработката на електронен занаятчийски каталог и организацията на две търговски  изложения в Ипсала и Ямбол.

Според Леончия Иванова, координатор партньорство Сдружение „ЦТИП/Център за трансфер на иновативни практики/ – клон Изток”, която беше гост на конференцията  заедно с Мария Деянова, експерт „Тръжни процедури”,  всички участници в проекта  придобиха представа за възможностите, които им се предлагат от тук нататък. Сдружението има реални възможности за разработка на нови проекти, което на практика ще мултиплицира постигнатото до момента.

Приятно прозвуча предложението направено от подполк. Цонев, от името на командира на Сухопътни войски  Ново село,

за участие на Сдружение „Традиции Стралджа”   в базар на територията на полигона.

„Създаването на Сдружението е доказателство, че в Стралджа и общината разполагаме с талантливи хора, които могат да бъдат конкурентноспособни на пазара”, подчерта кмета Митко Андонов.  Той изрази готовност за съдействие по-нататъшното развитие на Сдружението, още по-активна реклама на местните занаяти и осигуряване на трайно място  както в общината, така и в страната.

Надя Жечева

About the Author :