Традиции и приемственост в коледуването в Ямбол

Ямбол, 21.12.2022 г.

Не може да стане дума за коледуване и ямболци да не се сетят за Янаки Терзиев, известен в града като Янчо Перката.  Почти 67 години той е активен участник в Коледарските празници, организирани от община Ямбол съвместно с каргонското НЧ „Пробуда-1909”, а последните години и с НЧ „Зора-1954”. Нали в града две са основните коледарски групи/куди – каргонската и тези на Баира, както ги наричат!

Янаки Терзиев играе и води куди като станеник от ранна детство до преди две години, когато претърпява за кратко време два инсулта. Но коледния дух не го напуска, той е в сърцето му! Няколко поколения Терзиеви са коледари. С Янчо не спира традицията. Неговата дъщеря, която е неотлъчно до него се включва като куйрук в кудите му в продължение на десетина години. Даже по нейно настояване Янчо сформира дамска куда – нещо нехарактерно за коледуването – традицята повелява като коледари да участват млади, неженени момчета. На тази куда вземат участие 10-12 момичета, а Веселка като най-малка – само на 8 години е куйрук. Журито не позволява да вземат участие в Коледарския празник, но в центъра на града се струпват всички, за да ги гледат и слушат. Пеят като славеи и тропат юнашки! В центъра не могат да играят, но секретаря на каргонското читалище  г-жа Добра Стоянова не успява да удържи тази луда и буйна глава Янчо Перката и там момичетата играят на сцената както всички момчешки куди. Публиката е във възторг, пеят песни, „попадията” казва благословията, играят буенека. На финала ги изпращат чак пред сградата на читалището.

Нормално е и съпруга Иван Андонов Терзиев и сина на Веселка Мариян Иванов Терзиев да участват в коледуването.

Иван коледува като ученик, доста преди да стане съпруг на Веселка и зет на Янаки. Играл е и в кудата на Янчо по това време. Логично е, когато родителите спазват традициите да искат и детето им да ги познава и спазва. Мариян Перката – младши е включван още като 4-5- годишно дете като „помощник” станеник на дядо си Янаки. По-късно започва да играе като куйрук и още първата година печели наградата на журито като „Най-добър куйрук”. Сега е баш в новата ни куда и се надявам да се представи добре и в тази роля както като куйрук. Ще се гордеем всички с него: майка му, аз, дядо му Янаки с постигнатите успехи.

„След като дядо се разболя се заех да стана станеник най-вече, защото искам синът ми Мариян да продължи традицията в рода да коледува. Заех се с тази отговорна и трудна задача, въпреки, че прекрасно зная, че ще ме сравняват с дядо Янаки и изискванията към мен и кудата ми ще са по-високи.

Кудата е новосъздадена. Миналата година поставихме началото, сформирахме  с 12 момчета Младежка коледарска група/куда. Заради строгите мерки за ковид попречиха да се проведе Коледарски празник в центъра на Ямбол, но ние се подготвихме и обиколихме и благословихме домовете и жителите в Каргона.

Кудата ни се събира в битовата стая – същата, в която поколения коледари от кудата на Янчо Перката са се подготвяли за коледуване. Много са успехите, постигнати през дългите години от коледарите му. След инфаркта на дядо тези момчета приключиха окончателно да играят като коледари, защото са си дали  дума да не ходят при друг станеник. Респект, момчета!Голяма чест е да получиш такова уважение и висока оценка от своите коледари!

Събираме се всяка вечер, пеем песните по много пъти, за да ги научат добре момчетата, „попа” повтаря няколко пъти молитвата, за да става по-добър. След това излизаме на двора, репетираме играта, стъпките, доизкусуряваме всичко, след като всеки каже мнението си и вземем общо решение.

Осъзнавам, че тепърва ми предстои да се доказвам като станеник. Важно е да се запази с години кудата ни, опитът на участниците в нея е важен.

Силно искам и моята куда да бъде една от най-добрите в града. Давам всичко от себе си, а и с помощта на дядо Янчо се надявам да бъдем оценени добре и правилно. Подготвили сме разнообразие и искам и жури и публика да харесат представянето ни.

Пожелавам на всички, особено на коледарите да са живи и здрави, за да я има традицията коледуване с уникалния ни ямболски буенек!” – завърши своя разказ Иван Терзиев – приемник и продължител на традицията коледуване в рода Терзиеви.

 

                                                                                                      Таня Кирова

About the Author :