Традиции и обичаи в Детска градина “Звездица” с. Скалица

5“Тунджа”, 2. 12.2017 г.

Празничният календар е богат и вълнуващ, всеки празник има своята специфика, отразява бита и вярванията на българина. Традициите се превърнаха в българската приказка, която да разказвамена следващите поколения. На 30 ноември в детска градина „Звездица“, с. Скалица отбелязахме Андреевден или още наричан Мечкин ден. Запознахме децата с традицията, вярванията, ритуалите, свързани с него. Разказахме легендата за силният и смел Андрей, който преборил мечката. Ронихме царевица край огнището, хвърляхме зърна в огъня с традиционните наричания. Правихме  пуканки, пяхме народни песни. Децата ни вече знаят, че от Андреевден денят започва да нараства с едно просено зърно, а нощта намалява.

6Запознаването с празниците в българския традиционен календар чрез претворяването им, е забавен начин да възпитаваме децата си в патриотизъм и национално самосъзнание. Да помогнем да израснат уверени и горди българи, които знаят своите корени.Чрез тези уроци децата ни се научават още по-силно да обичат семейството, родното място, обичаите, традициите и историята на собствения си народ.

7, 8 9 10 11 12 13 14 15

Стела Николова

Директор ДГ „Звездица“

About the Author :