Тормоз върху граждани и бизнес в Ямбол

Marieta Sivkova 5Това прави ГЕРБ чрез лостовете на властта. Наредбите на общински съвет се ползват, за да се поставят в подчинение гражданите и бизнеса в Ямбол, чрез въвеждане на незаконни регулаторни режими. Целта е  събиране на колкото може повече пари.

През септември 2018 г. Общински съвет – Ямбол прие, по предложение на кмета на общината, Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

Според нея граждани и бизнес трябва да изискват от общината специално разрешение за прокопаване и да заплащат парична  гаранция, която им се връща, след като възстановят настилките, там където се е наложило да ги нарушат в процеса на строителство.

Законът не изисква такъв документ и заплащане на гаранции. Това  посочи  съдът в решението си от преди месец, с което отменя спорните текстове в наредбата.

Призовахме председателя на Общински съвет да не обжалва решението на Ямболския съд, защото има категорична съдебна практика, а и за да не се разходва излишно обществен и финансов ресурс. Той не се съобрази и без да поиска съгласието на Общински съвет обжалва пред по- висша съдебна инстанция. Скандалното е, че през едната година, докато се води делото, общината ще събира пари от инвеститорите, а когато съдът отмени наредбата, няма да ги върне. Това е кражба!

Тази Наредба на община Ямбол е  поредната, която Прокуратурата вкарва в съда. Факт са десетки съдебни решения, с които са отменени текстове от други наредби. А трайна практика е областен управител, в сговор със съпартийците си – кмет и председател на Общински съвет, да мълчи и да не спира незаконните решения на Общински съвет – Ямбол.  Макар че той е първата инстанция, която трябва да следи за законосъобразност в защита на обществения интерес.

Такова управление – държавно и местно, което ползва властта, за да осъществява административен тормоз,  е вредно за гражданите и бизнеса в  Ямбол!

инж. Мариета Сивкова

общински съветник  от БСП в ОбС Ямбол

About the Author :

1 Comment to “Тормоз върху граждани и бизнес в Ямбол”
  • Йордан
    March 12, 2019 - Reply

    а парите, които държи общината в банка от фирми,които плащат наем за преместваеми обекти /150 лв./, дали е законно.

Leave a reply