Топъл обяд за 181 деца в Ямбол и “Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбластната организация на БЧК – Ямбол кандидатства през месец октомври 2014г. към Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК за финансиране на проект „Топъл обяд” за 181 деца в риск от област Ямбол, които да получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата учебна 2014/2015 година.

Община Ямбол и община “Тунджа” са партньори по проекта „Топъл обяд” на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите. По проекта от гр. Ямбол са обхванати 100 деца  от дванадесет училища, а в община Тунджа 81 деца от две училища. Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата  чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обяд на общо 181 деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци на възраст от 7 до 18 години. Подборът на целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии / деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството 80 % от минималната работна заплата / 272 лв /, редовно посещаващи учебни занятия / на основание Правилника за предоставяне на храна в обществени трапезарии.

Инфоримираме Ви, че проект „Топъл обяд” стартира в община Ямбол от днес,  10.12.2014г., в него са обхванати 100 деца от училищата ОУ «П. Р. Славейков»; ОУ «Н. Петрини»; ОУ «Д. Дебелянов»; СОУ «Св. Св. Климент Охридски»; Г «В. Левски»; МГ «А. Радев»; ОУ «Хр. Смирненски»; СУ « Пиер Дьо Кубeртeн»; ОУ «Л. Каравелов»;  НУ «Св. Св. Кирил и Методий» и НУ «Проф. Нойков».

В община Тунджа са обхванати 81 деца от 2 училища – НУ «В. Левски» с. Завой и НУ «Св. Климент Охридски « с. Крумово.

Проектът има положителен социален ефект, придобиване на елемементарни хигиенни навици у децата по време на хранене, които у някои деца липсваха преди стартирането на проекта; повишена посещаемост на учебните занятия, социализиране на деца с проблеми в поведението и др.

 

About the Author :