Топлият обяд за 106 социално слаби в община Болярово се удължава до края на 2019 г.

IMGP2270Осигуряването на топъл обяд на социално слаби в община Болярово се удължава до края на 2019 г., а разходът за едно ядене се увеличава от 2,30 на 2,50 лв., считано от 1 май тази година. Това стана по силата на подписано на 2 май 2017 г. допълнително споразумение към основния договор. Община Болярово реализира дейностите по проекта от 03.05.2016 г. за 106 лица от 15 населении места на територията на община Болярово, а именно: гр. Болярово и селата: Попово, Дъбово, Вълчи извор, Ружица, Камен връх , Оман, Воден, Ст. Караджово, Мамарчево, Шарково, Златиница, Крайново, Голямо Крушево, Горска поляна,   отговарящи  на целевите групи:  лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП – 71 лица; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях – 10 лица; Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност – 25 лица. Приготвянето на храна се осъществява в кухнята на Домашен социален IMGP2267патронаж – гр. Болярово, реализиращ дейност на територията на община Болярово. За всички ястия, които се приготвят, се използва рецептурник. Менюто се изготвя съгласно изискването за балансирано и рационално хранене. Ежедневното количеството на продуктите, необходими за приготвяне на храната, се определя с предварителна заявка, в зависимост от броя на потребителите. Те получават топлия обяд всеки работен ден, като за това  се подписват в  предварително изготвени списъци на лицата, ползващи услугата, разпределени  по съответните населени места на територията на община Болярово, като по този начин ежедневно се проследява броя порции на приготвената храна и брой на получените порции от крайния потребител. Определената стойност на един храноден за едно лице от 01.05.2017 г. е 2.50 лв. с включено ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие и хляб. При реализирани икономии общината предоставя и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата.

IMGP2264Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна, целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд  по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за: възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ; ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и   други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

IMGP2259Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. След подписването на споразумението се променя срока на изпълнението на договора от 12 месеца на 44 месеца и общата сума на допустимите разходи от 67 313,18 лв. на 262 909,68 лв. Средствата  са осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Реализацията на настоящия проект е част от целенасочената социална политика, която община Болярово развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация в малките населени места.

 

About the Author :

Leave a reply