Толерантността – хармония в многообразието

IMGP7156Международният ден на толерантността (16 ноември) има своя предистория. През 1995 г. на тази дата държавите, членки на ЮНЕСКО, приемат Декларацията за принципите на толерантността. А през 1996 г. Общото събрание на ООН призовава страните, членуващи в тази организация, да честват датата, като с подобаващи дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.

Организатори на честването в СУ “Д-р Петър Берон” – град Болярово бяха Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Болярово и Координационният съвет за справяне с тормоза в училището. А реализиратор на идеята бе Ученическият съвет.

IMGP7169След чудесните встъпления на двамата водещи (десетокласниците Юлияна Панайотова и Пламен Димов), бяха обобщени резултатите от проведената анкета относно случаите на насилие в училището. Това стори госпожа Милена Манолова, секретар на МКБППМН и председател на Координационния съвет за справяне с тормоза. Последваха тематични презентации, изясняващи не само същността на понятието толерантност, но и последиците от липсата на харминични взаимоотношения – както между подрастващите, така и в света на възрастните. Красиво изречени призиви за повече доброта, за уважаване на индивидуалностите и различието, за осъзнаване на собствената личност чрез другите. Това бяха най-добрите презентации от обявения конкурс. А по стените на залата бяха окачени най-сполучливо изработените, идейно насочени постери, отличаващи се с оригиналност и достъпност същевременно.

IMGP7166Накрая официалната гостенка на това честване – г-жа Мария Чанева, секретар на община Болярово и председател на общинската МКБППМН, награди победителите в конкурса, предхождащ това мероприятие. Средствата са осигурени от комисията, която оглавява.
Именно толерантността като проява спрямо хората с различна религия, с увреждания и въобще различните от нас, внася хармония в този наш многообразен свят на ежедневието. А тя се възпитава отрано, още в детството. За да се превърне в нравствена норма на поведение при зрелите хора, които ще градят утре бъдещето.

IMGP7158 IMGP7159 IMGP7160 IMGP7161

 

About the Author :

Leave a reply