Тачим твоята памет, Апостоле!

52368371_422497308292190_1932319611970125824_nПод този наслов протече възпоменателното поетично и въздействащо мероприятие, състояло се на 19 февруари 2019 година в СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово. Отбелязана бе наистина впечатляващо 146-годишнината от гибелта на Васил Левски – неустрашимият, неуловимият, незабравимият… Личност, надскочила по възгледи и величие националните предели!

 Изготвеният тематичен кът от г-жа Минчева и организираното от преподавателя Николай Иванов състезание „Лъвски скок“ предшестваха отбелязването на скръбната и паметна годишнина. Състезаваха се ученици от всички етапи на обучение: начален, среден и горен. А постигнатите резултати също впечатляват, но и насърчават онези, които не бяха сред победителите.

В своето кратко, но емоционално предисловие директорът на училището Васил Гаджуров изтъкна както повода за събирането, така и особеното място на великия българин в нашата и световната история; неговото жертвено родолюбие и кристална честност, безпримерната му посветеност пред олтара на свободата.

Чрез оригинална документално-художествена презентация, подготвена от преподавателката Славка Минчева и нейните неуморни единадесетокласници, бе проследен бунтовния път на великия поборник за национална свобода, сторил неимоверно много за своите кратки 36 години. Път, осеян с опасности, но обагрен от народната обич и преклонение…

Прекрасни стихове, подбрани в памет на Апостола, прозвучаха в рецитала, иницииран от Ученическия съвет под ръководството на София Минева, педагогически съветник в училището. Декламаторите – ученици от осми, девети, десети и единадесети клас, чиято дикция и поетическо внушение бяха заслужено оценени от всички присъстващи ученици и учители в залата чрез притихнало внимание.

След финалните строфи директорът г-н Гаджуров обобщи всичко, прозвучало в прослава на Апостола, и призова да помним както подвига, така и заветите му. Той благодари на организаторите и участниците в реализираните инициативи, довели до незабравимо емоционално и естетическо въздействие.

Вече 146 години без Апостола!.. Но всъщност безсмъртието няма измерения във времето, нали?

52100128_2148545308525602_3667490058866262016_n 52368371_422497308292190_1932319611970125824_n 52377288_2012373955524382_7859599120124608512_n 52594481_406622820103518_7995187011411509248_n 52685529_639626886491204_146852220409741312_n 52889956_296336124364602_2285338388665991168_n 52898492_2253736188220135_3767284096435224576_n

Бинка Величкова

 

About the Author :

2 Comments to “Тачим твоята памет, Апостоле!”
  • www.xmc.pl
    May 18, 2022 - Reply

    Thanks for the great work! Cool blog. There are several opinions on this topic and this blog states the problem extremely great.

  • XMC.pl
    May 19, 2022 - Reply

    hmm.. Very thorough post. I have found myself directed here before from aol search and undoubtedly will find myself here again. I just thought I’d take a minute out of my day to express. As a website owner myself I know that is is nice to get some feedback on your works sometimes. Anyway, I’m sure I’ll end

Leave a reply