Тана Богданова поема новото общинско предприятие “Туризъм и култура”

DSC03746Кметът на Ямбол назначи  от днес за директор на новото общинско предприятие „Туризъм и култура”  Тана Богданова- досегашен експерт „Култура” в общинската администрация. Тана Богданова е дългогодишен служител в община Ямбол. Целият й трудов стаж е свързан с работа в сферата на културата.

Новото общинско предприятие беше създадено с решение на Общински съвет- Ямбол. То ще работи за популяризиране на община Ямбол като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина , чрез презентиране на туристическите продукти в общината- НАР „Кабиле”, Културно- информационния център „Безистен”, Музей на бойната слава,  Художествена галерия „Жорж Папазов” и др.

Неговата дейност ще бъде свързана освен с предлагането на съществуващите, а и с разкриването на нови туристически продукти, с проучване на програми за финансиране на туристически дейности, както и участие в организацията на мероприятията, свързани с празниците на Ямбол.

Предприятието ще разработи дългосрочна стратегия за развитието на туризма в общината и ще  участва в работата на Консултативния съвет по туризъм. Ще подпомага участието на община Ямбол в национални и международни изложения, панаири и други прояви, свързани с туризма, ще поддържа връзка с туристическите браншови организации.

Новата структура ще обслужва и координира дейността  на общинските туристически обекти, комплекси, атракциони, Културно- информационния център „Безистен”, Музей на бойната слава, Младежки дом „Георги Братанов”, Камерен ансамбъл „Дианополис” и др.

About the Author :