С 36 щата е намалена числеността на персонала в бюджета на Ямбол

С близо 36 щата е намалена числеността на персонала в бюджета на община Ямбол за 2020 г. През тази година числеността е 657,25 щата (б. р. говорим за щатове, тъй като има служители, назначени на по-малко от един щат), докато през 2019 г. е била 693 щата. В тази бройка не влизат работещите в училищата и детските градини, въпреки че и техните средства за заплати и издръжка минават през бюджета на общината.

За държавни дейности щатовете са 483,25, с 3,75 по-малко от миналата година. Средната им заплата е 1032 лв. Държавата осигурява средства за заплати на 129 служители в общинска администрация, средната им заплата е 1148 лв., отделно с местни приходи общината дофинансира още 52 щата в общинска администрация със средна заплата от 1238 лв.

Във функция „Здравеопазване“ има 123,5 щата, с 4 по-малко от миналата година, средната им заплата е 996 лв. Към тази функция спадат 83,5 щата в детски ясли, детска кухня и яслени групи (с 4 щата по-малко от миналата година), 33 щата на работещи в здравните кабинети в детски градини и училища и 7 щата за медиатори и Общинския съвет по наркотични вещества.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са заложени 159,75 щата ( с 2,75 по-малко от 2019 г.), средната им заплата е 965 лв. В тази функция се включват работещите в социалните центрове, Дома за стари, хора защитени жилища и др. Във функция „Култура“ – музеи, галерии и библиотеки, през 2020 година ще бъдат осигурени 62 щата , с 3 повече от 2019 г. Средната им заплата е 1076 лв.

Общо 174 щата са за местните дейности, като намалението при тях е значително – с 32 щата. Средната им заплата е 1007 лв.

Най-драстично е намалението на щатовете в общинските предприятия.

Намалението с 22 щата идва само от сливането на четири общински предприятия в две, което влезе в сила в началото на февруари. В новото предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ вече работят 19 души, до 31 януари броят им беше 31, намаление с 12 бройки. Новата структура на предприятието включва директор, трима души в звено „Административно-финансови дейности“ и 15 служители. Съставът на работещите в т. нар. Синя зона се редуцира до два екипа за контрол с един сменник, 3 служители на платения паркинг, 4 служители на репатриращия автомобил, премахват се инкасаторите, защото във всички зони има паркинг автомати и възможност за самотаксуване с SMS. Припомняме, че с приетата промяна на Наредбата за таксите има възможност на паркинг автомат да се плаща по 50 ст. за половин час паркиране в Синя зона. Промените в Общински пазари са, че инкасаторът вече ще бъде един и сметосъбирачи също една бройка. По предварителни разчети годишната икономия от спестени заплати надхвърля 166 хиляди лева.

По непотвърдена по официален път информация общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ вече има и нов директор – Евгени Пенев.

В новото общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ от началото на февруари вече работят 38 души, с 10 по-малко от стария състав на двете общински предприятия. Структурата му включва директор, двама души в звено „Административно-финансови дейности“, 7 души в звено „Детски площадки и зони за отдих“, 18 души в „Паркове и зони за обществено ползване“ и 10 души в звено „Спортни бази“. При тях прогнозираната икономия от заплати надхвърля 115 хиляди лева. На този етап в това предприятие все още няма назначен нов директор, в ролята на ръководител на засега остава досегашният директор на „Спортни имоти“ Стоян Драгнев.

Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности“ увеличава числеността си с двама души, които ще работят в клубове на пенсионера. Общо в него работят 45 души – 9 в клубове на пенсионера, 6 в изграждане и ремонт на улична мрежа, 8 за благоустрояване, 17 в обредни домове, 5 в ръководство и администрация. В общинско предприятие „Туризъм и култура“ са намалили числеността с двама души – в него работят 30 души – 17 в Камерен ансамбъл „Дианополис“, 7 в други дейности по туризма и 6 в други дейности в икономиката.

Общинското ръководство има идеи да обогати дейността на общинските предприятия, но все още информацията за това е много оскъдна, макар от време на време от трибуната на Общинския съвет да се прокрадва по някоя изпусната реплика от кмета. Гражданите може и да усетиха новия полъх на управление, защото беше въведен приемен ден и гласът им се чува от новата власт, но журналистите не можем да се похвалим с това. Все още няма официални брифинги, трудно се получава информация, а за предстоящи намерения изобщо не може и да се говори. Така че има какво още да искаме като промяна, защото информацията не е самоцел за журналистите, тя е необходимост, за да са информирани и гражданите.

About the Author :

1 Comment to “С 36 щата е намалена числеността на персонала в бюджета на Ямбол”
  • Мунчо
    February 6, 2020 - Reply

    ВЕЧНИЯТ НЕЗАМЕНИМ ПЕНСИОНЕР от МВР – директор Стоян Драгнев ?! Защо той ?! Какво образование има?! На каква възраст е?! Какво всъщност РАБОТИ ?!

Leave a reply