С 33 % повече въведени в експлоатация нови жилища в област Ямбол

IMG_6724Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 г. по предварителни данни на Националния статистически институт е 8, с по едно жилище в тях, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят и на сградите и на жилищата в тях се увеличава с по 33.3%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 1 215 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2017 г. се увеличава с 51.9%. Жилищната площ също се увеличава – с 68.7% и достига 894 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 133.3 кв. м през четвъртото тримесечие на 2017 г. и достига 151.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

About the Author :

Leave a reply