С 20,9 % по-малко приходи отчитат хотелите в Ямболско през август 2017 г. , отколкото през същия месец на предходната година

pic_25590_1Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г. в област Ямбол, е 3.5 хил. или с 19.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, съобщават от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел “Статистически изследвания-Ямбол”.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през август 2017 г. в област Ямбол е Германия – с 21.1%, следват Румъния – с 14.0%, Испания – с 10.0% и Унгария – с 8.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2017 г. намаляват със 7.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 1.8 хиляди. Те са реализирали средно по 2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 334, а пренощувалите българи – 1.4 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.7 нощувки, а българските – средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2017 г. е 16.2% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2017 г. в областта достигат 134.5 хил. лв., или с 20.9% по-малко в сравнение с август 2016 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 16.3%, така и от чужди граждани – с 29.7%.

About the Author :