С 20 % по-малко въведени в експлоатация нови жилищни сгради в областта през второто тримесечие на 2017 г.

zilishtaБроят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2017 г. е 4 по предварителни данни на Националния статистически институт, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят им е намалял с 20.0%. Новопостроените жилища в тях са 4, като в сравнение със същия период на 2016 г. е регистрирано намаление с 66.7%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 102 сгради с 822 жилища в тях, Бургас – 101 сгради с 919 жилища, и София – 67 сгради с 68 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2017 г. е 455 кв. м, или с 62.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 61.0% до 301 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 100.6 кв. м през второто тримесечие на 2016 г. на 113.8 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

About the Author :