„С Тунджа в сърцето“

???????????????????????????????В община „Тунджа“ бяха официално представени новата младежка платформа „С Тунджа в сърцето“ и инициативата „Заедно с община Тунджа“. Те имат за цел да бъде формулирана и реализирана концепция, позволяваща формулирането и провеждането на нови обществени инициативи в контекста на потребностите на местните общности.

 

 

???????????????????????????????В словото си кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев сподели, че идеята за тази платформа е провокирана от младите хора, от секретарите на читалища, от директорите на учебни и детски заведения, от спортните деятели и от хората на изкуството.Тя ще обедини усилия и ресурси в името на една кауза – община „Тунджа” и нейните хора. „Нашето общо убеждение е, че ако всички заедно насочим усилията и енергия си в името на една цел – да правим добри и позитивни неща за нашите села, неминуемо и животът на хората от нашата община, нашият живот, ще бъде по-добър и позитивен.“, каза кметът Георгиев.

???????????????????????????????Той отправи покана за иницииране и провеждане на съвместни обществени инициативи под надслов „Заедно с община „Тунджа”, чрез които с малко ресурси и с много енергия и доброволен труд от страна на местната общност и с прякото участие на общината, могат да се реализират идеи, отговарящи на потребностите на жителите на селата.

 

???????????????????????????????Младите служители по програма „Старт на кариерата“ Петя Петкова и Ивайло Кьосев представиха първите две инициативи „Духът на моето село” и „Да помним подвига и да почитаме паметта на героите”. От тяхна страна бяха презентирани електронната и фейсбук страници на кампанията.

Присъстващите на срещата подкрепиха младежките предложения и изразиха готовност активно да се включат в тях чрез редица прояви на местно ниво.

В заключение кметът на общината сподели: „Искрено се надявам, че съм провокирал в още по-голяма степен вашия ангажимент и вярвам, че заедно, „С Тунджа в сърцето” ще свършим добри дела за нашите села, защото Тунджа е повече от община, Тунджа е общност – общност на хора, идеи, традиции и ценности!“.

От 16.03.2015 година започва приема на формуляри за кандидатстване с местни инициативи и тяхното реализиране.

About the Author :