„С Тунджа в сърцето” – общинска подкрепа за граждански инициативи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПлатформата „С Тунджа в сърцето“ успя да обедини усилията на местната общност в 44-те населени места и да подобри взаимодействието й с община „Тунджа” за решаване на значими обществени въпроси чрез партньорство и конструктивен диалог. Тя насърчи и подкрепи участието на местните структури, организации и представителите на бизнеса в инициативи, осигуряващи осезаема и трайна промяна на средата за живот в населените места. Идеята за платформата е провокирана от младите хора, от секретарите на читалищата, от директорите на учебни и детски заведения, от спортните деятели, от хората на изкуството в община „Тунджа“ и обедини усилията и ресурсите на всички в името на една кауза – община „Тунджа“ и нейните жители.

„С Тунджа в сърцето“ стартира през март 2015 г. и включваше няколко инициативи.

С тунджа в сърцето3-2016Една от тях беше „Духът на моето село“ и имаше за цел да подкрепи читалищата с ресурси, при създаването на нови или обогатяване на съществуващите етнографски и краеведски сбирки със съвместните усилия на местната общност, институциите, неправителствените организации и бизнеса, за да се повиши гражданското и патриотично самосъзнание и да се предизвика доброволно участие в инициативите.

Друга инициатива от платформата беше под надслов „Да помним подвига и почитаме паметта на героите“.

2015.05.19._сборник Тенево - С ТунджаНа територията на 44-те села в община „Тунджа”, са издигнати много паметници – символ на преклонението пред подвига на героите, отдали живота си за свободата, много от които през годините бяха занемарени. Инициативата имаше за цел да се погрижи за озеленяването и поддържането на терените около паметниците, да се освежат техните букви и да се почистят самите паметници, а също така да се създаде успешен модел на споделена отговорност към опазване на историческото наследство в община „Тунджа” като грижа към паметниците на загиналите във войните.

Третата инициатива бе конкурсът за съвместни обществени инициативи „Заедно с община „Тунджа”.

Повече от 30 населени места под различни форми са се включили в платформата.

В инициативата „Духът на моето село” се включиха 11 населени места – селата Симеоново, Победа, Козарево, Бояджик, Тенево, Дражево, Генерал Инзово, Хаджидимитрово, Кукорево, Чарган, Кабиле. Кулминацията на тази инициатива и най-впечатляваща проява на духа на тунджанци е уникалният и неповторим Общински празник на традициите в с. Генерал Инзово, който събра красотата и колорита на цялата ни община.

В инициативата „Да помним подвига и почитаме паметта на героите” се включиха 12 населени места –  Бояджик, Челник, Козарево, Миладиновци, Межда, Хаджидимитрово, Победа, Кабиле, Скалица, Асеново, Дряново и Меден кладенец.

Бяха реализирани поредица от обществени инициативи в рамките на поканата за кандидатстване „Заедно с община „Тунджа”. Сключени бяха споразумения за подкрепа на 41 инициативи, провокирани от местните общности на тунджанските села. В рамките на платформата „С Тунджа в сърцето“ са обновени или са ремонтирани открити и закрити зони за спортни занимания.

Жителите на общината приемат платформата „С Тунджа в сърцето“ като една обща кауза, кауза която помага да споделят общи цели и приоритети за населените места.

Като оценка за смисъла на платформата „ С Тунджа в сърцето” е обявяването й за най-добра практика в област „Общинска подкрепа за граждански инициативи” на Фондацията за реформа в местното самоуправление през 2017 г.

В чест на 30-годишнитата на общината точно на датата, когато е издаден и указа за създаването й платформата „С Тунджа в сърцето“ ще стартира отново с няколко нови инициативи.

Една от тях е новият конкурс за обществени инициативи  „Заедно с община Тунджа“. В него ще имат възможността да се включат представители на кметства, читалища, училища, детски градини, младежки или други неправителствени органзации, които имат идея как да направят живота в своето село по – добър, красив и усмихнат.

На сайта на община „Тунджа“ и на фейсбук страницата на платформата „С Тунджа в сърцето“ ще бъдат публикувани условията за кандидатстване и формулярът на  инициативата. Чрез него, до средата на декември 2017  г., представителите ще имат възможност да разкажат за своите идеи, а дейностите по проектите ще се реализират през 2018 г.

Втората инициатива е под наслов „Да върнем училището в училище“. Чрез нея днешните ученици ще имат възможността да използват от закритите училища исторически карти, нагледните средства по биология и физика, портретите на Ботев и Левски, на Светите братя Кирил и Методий. Всички тези пособия ще бъдат върнати отново там, където им е мястото – в  училището, в десетте общински училища и в Центъра за изкуство и извънучилищни дейности.

Предвижда се да бъдат извадени старите чинове и столове, да се поправят  с доброволен труд и да им бъде върната отново функцията, която са имали. А в старото училище на село Кабиле, където сега са кабинетите на Центъра за изкуство и извънучилищни дейности, ще бъде върната онази атмосфера на образованието от онова време, със старите чинове и маси, със старите нагледни средства, с онова позабравено днес отношение към просветата. Инициативата цели да даде възможност и днешните деца да се докоснат до тази много специална атмосфера.

Третата инициатива е под наслов „Лицата на Тунджа“. Партньори на Общината в тази идея ще бъдат клубовете по журналистика в тунджанските училища, младежките организации, читалищата и медиите. Тя има за цел да разкаже за хората на община „Тунджа“, за човека от Тунджа с неговите житейски успехи и очаквания, с неговия поглед към живота и към заобикалящия го свят.

В тази инициатива ще бъдат видени много лица на хората от община „Тунджа“ – на децата от детските градини, на възрастните хора от клубовете на пенсионера, на младежите от спортните клубове, на потребителите на социални услуги, на самодейците в читалищата и на учениците в тунджанските училища.

Четвъртата инициатива от платформата „С Тунджа в сърцето“ ще премине под наслов „Заедно“. Тя е насочена към възрастните хора в клубовете на пенсионера.

Чрез инициативата ще бъде осигурена допълнителна възможност на жителите на общината да се срещат със социални работници, различни медицински специалисти, психолози, рехабилитатори, творци, хора на духа и на изкуството в клубовете на пенсионера.

About the Author :