С “първа копка” стартира обновяването на три детски заведения в Ямбол

yamНа 11 септември, понеделник, с официална церемония „първа копка“ ще бъде дадено символично начало на строително-ремонтните дейности по обновяване на три детски заведения в Ямбол, съобщават от пресцентъра на общината.

В 10.00 часа е началото на церемонията в Детска ясла „Мечо Пух“, от 10.45 ч. в Детска градина „Свобода“, а в 11.30 часа е началният час на  събитието в Детска ясла „Слънчево детство“ към Детска градина „Пламъче“. Сградите и дворните пространства на трите детски заведения ще бъдат изцяло реновирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“. Дейностите включват полагане на топло и хидроизолация, ремонт на покривни конструкции, подмяна на електрическите, ВиК и котелни инсталации, нова дограма, обновяване, включително с ново оборудване на кухненските блокове и др. Дворните пространства също ще бъдат модернизирани с нови съоръжения за игра, обособени в различни кътове, в зависимост от групата и възрастта на децата, ще бъде положена ударопоглъщаща настилка, предвижда се и обновяване на парковата растителност.

Предвидено е ремонтните дейности да приключат в рамките до 180 дни, като през този период децата са настанени в други детски заведения в града с цел да се осигури нормално протичане на учебно-възпитателния процес.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 6 617 380.00 лв., което е 100 процента безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР и националния бюджет, без съфинансиране от страна на община Ямбол. Проектът е част от инвестиционната програма на община Ямбол.

About the Author :