С поглед към европейското бъдеще

БСПAНа 30 януари 2014 година Общинската организация на БСП проведе трето заседание по време на XIX  отчетно-изборна конференция.
След тържествените звуци на националния химн участниците в конференцията почетоха с едноминутно мълчание паметта на покойните членове социалисти.
А после се премина към деловите въпроси и теми. В ръководството по протичане на конференцията бяха избрани: Атанас Дженков – председател на Общинския съвет на БСП; Христо Христов, кмет на община Болярово и заместник-председател на ОбС на БСП; Елена Анева – член на Националния съвет на жените социалистки, както и на  Областния съвет на БСП. За протоколист беше предложена Веска Христова, делегат на конференцията.
Председателстващият мероприятието – г-н А. Дженков, представи официалните гости: заместник-кмета Нина Терзиева, секретаря на общината Мария Чанева и София Минева – коалиционен партньор. А после запозна присъстващите в залата с регламента, по който да протече конференцията и се пристъпи към избор на комисии по проверка на пълномощията; за докладване и обобщаване на предложенията относно кандидатите за депутати в Европейския парламент; по провеждане на гласуването за подреждане на листата с имената на кандидатите.
Интерес предизвика обстойният доклад на Елена Анева, председател на комисията за обобщаване на предложенията от Общинската партийна организация на БСП за български представители в Европарламента в изборите на 25 май 2014 г. Бяха направени реалистични и мъдри обобщения във връзка със създадената  обществено – политическа обстановка в страната – от парламентарните избори през 2013 година досега. Не разединение на силите, политическа нетърпимост и омраза са нужни на отечеството, а отговорност за бъдещето и подобряване на социалната реалност в настоящето. А после госпожа Анева обърна поглед и към европейските измерения на проблемите в съвременния свят. Затова не е без значение какви хора ще представят България пред Европа, лобирайки за подобряване на икономическите постижения, културния живот и социалните условия в родината. Девизът „Действай, съдействай, въздействай!” е вярната формула за успех, защото насочва вниманието на избирателите към три важни аспекта.
Интересни изказвания прозвучаха в залата след доклада на госпожа Анева. В тях имаше загриженост за настоящето на хората в отечеството; за мерките, които предприема действащото сега правителство. Както и за процесите в БСП, провокирани от някои видни личности. В предизборната обстановка подобни инициативи и действия са крайно неуместни. В такъв аспект беше и изразената от кметския наместник на с. Голямо Крушево концепция. Костадин Иванов призова към единство и целенасоченост, тъй като тези избори ще бъдат своеобразна проверка за съотношение на силите.
Кметът на община Болярово Христо Христов пожела името му да бъде оттеглено от проектолистата и изрази своето виждане по актуални проблеми. „Правителството на България има нужда от вярна подкрепа, а не от разцепление, идейни противоречия и неуместни лидерски амбиции” – заяви той. Посочвайки редица факти за стремежа на управляващите да подобрят живота на хората, господин Христов също призова към разум и мъдри решения. Създава се нов фонд с грижа за реализацията на млади хора до 25 годишна възраст. И още много социални придобивки за нуждаещите се граждани.
Решено беше гласуването да протече явно. След провеждането му се оформи следното подреждане на листата от кандидати за евродепутати, предложени на конференцията от Боляровската организация на БСП: 1. Сергей Станишев; 2. Атанас Мерджанов; 3. Илияна Йотова; 4. Георги Пирински; 5. Кристиан Вигенин.
НакраяАтанас Дженков прочете декларация от името на Общинската организация на БСП – Болярово. В нея се изразява възмущение от опитите на движение „АБВ” да налага принципи и действия, несъвместими с вижданията и политиката на БСП в днешната трудна реалност, наситена с изпитания. Декларацията беше приета и гласувана от местните социалисти – с присъщата им загриженост за настоящето и далновиден поглед към бъдещето.

Бинка Величкова

About the Author :