С над 30 % са намалели за година нощувките в местата за настаняване в региона

Ямбол, 13.11.2020 г.

През септември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 343, а на леглата – 626. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.6%, а леглата в тях – с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 2 413, или с 33.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през септември 2020 г. в област Ямбол е Румъния – 20.1%, следват Турция – 11.9% и Португалия – 11.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през септември 2020 г. намаляват с 33.6% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 1 277. Те са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 173, а пренощувалите българи – 1 104. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.0 нощувки, а българските – средно по 1.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 12.9% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 6.4 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през септември 2020 г. в областта достигат 103 480 лв., или с 31.5% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите както от чужди граждани – с 43.4%, така и от български граждани – с 25.7% (фиг. 2).

 

About the Author :

Leave a reply