С малко над 500 са намалели учениците в общинските училища на Ямбол

DSC01425С 504 ученици по-малко ще се обучават тази учебна година в общинските училища на Ямбол . Тази учебна година броят им е 7 329, докато миналата са били 7833. Първокласниците за учебната 2015/2016 година в общината са 792 деца, с 27 по-малко от миналата учебна година.

Във всички учебни заведения в община Ямбол са обезпечени условията за безпроблемно протичане на учебния процес, съобщават от пресцентъра.

На територията на община Ямбол ще функционират 2 начални училища, 7 основни, едно СОУ (средно общообразователно училище), едно спортно училище, три профилирани гимназии, две обслужващи в системата на народната просвета звена. В тях са обхванати 7 329 ученици І-ХІІ клас, разпределени в 313 паралелки. Паралелките с първокласници са 34. Подготовката на децата за училище ще се осъществява в 21 подготвителни групи (класове с 446 деца, в т.ч. 258  деца, родени през 2009 година, т.е. 6 годишни и 188 деца, родени през 2010 година, т.е. 5 годишни).

През учебната 2015/2016 година продължава поетапното въвеждане на целодневната организация на учебния ден. На база подадени молби от родителите се очертават 65 полуинтернатни групи с 1 648 ученици.

За нормалното протичане на учебния процес в Ямбол училищата са обезпечени кадрово с 583,5 бройки педагогически персонал и 151,5 бройки непедагогически персонал. Задължителната документация за началото на учебната година, както и учебниците и учебните помагала са заявени и доставени в срок.

Общо 324 536 лева са вложени в ремонти на материално-техническата база на учебните заведения.

В готовност за новата учебна година са и детските градини в общината. През учебната 2015/2016 година на територията на община Ямбол ще функционират 4  Целодневни детски градини и 5 Обединени детски заведения. В тях са обхванати 2370 деца, разпределени в 92 групи, в т.ч. 77 градински и 15 яслени групи. В Целодневните детски градини работят 172 лица педагогически персонал и 183– непедагогически персонал. Децата в детските заведения на община Ямбол тази учебна година са с 315 повече от миналата година.

Детските заведения са готови и за новия отоплителен сезон. Извършените текущи ремонти са за 31 484 лева.

 

About the Author :