Със 137 лв. е нараснала за година средната заплата в Ямболско

Със 137 лв. е нараснала средната брутна работна заплата в Ямболска област през 2019 година, показват данните на Националния статистически институт. През януари средната заплата е била 910 лв., докато в края на годината – през декември, размерът й е достигнал 1047 лв. Данните са за средна брутна работна заплата без удръжки, които са в размер на 24 % за родените след 1960 г., т. е чистите средни доходи в региона са нараснали със 104,12 лв. През януари чистите средни доходи в Ямболско са били 691,60 лв., а през декември – 795,72 лв.

Средната брутна работна заплата в Ямболска област през четвъртото тримесечие на 2019 г. е била 1023 лв. – с 49 лв. повече спрямо предходното тримесечие. Това нарежда Ямболска област на 15 място по доходи сред 28 области в страната. Спрямо предходните три месеца областта запазва позицията си в сравнение с останалите региони.

В първата десятка по доходи за последното тримесечие на 2019 г. се нареждат София (столица) – 1 782 лв.; Враца – 1 273 лв.; Варна – 1 236 лв.; Стара Загора – 1202 лв.; София област – 1099 лв.; Пловдив – 1148 лв.; Габрово -1137 лв.; Разград – 1121 лв.; Русе – 1086 лв. и Бургас – 1072 лв. На последно място по средна работна заплата изпадна област Благоевград –  842 лв., следвана от Видин – 852 лв., Смолян – 913 лв., Кюстендил – 914 лв. и Хасково – 940 лв.

В Ямболска област в обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 202 лв., а в частния – 962 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение в региона през четвъртото тримесечие на 2019 г. са получили наетите в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

През последното тримесечие на 2019 г. наетите в Ямболска област намаляват. В края на декември 2019 г. те са около 27 900.

В обществения сектор са заети 6.8 хил., а в частния – 21.1 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.3%, а в частния сектор – с 0.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4%, а в частния сектор – с 8 %.

Структурата на наетите по икономически дейности в края на декември 2019 г. показва най-голям относителен дял в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30.1% наети, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 9.7%.

About the Author :

Leave a reply