Със 100 лв. скача средната заплата в община Ямбол през 2018 г.

ob6tina YambolСъс 100 лв. се е увеличила средната основна заплата в община Ямбол през 2018 г., показват данните от приетия бюджет за тази година. Сега тя е 895 лв., докато миналата година е била 795 лв. Това са данни на база предвидените средства за възнаграждения, които включват само основна заплата.

През тази година община Ямбол е успяла да намали числеността на персонала, който получава заплата от общинския бюджет (без учителите от детските градини и училищата), с 9,5 щата и щатовете вече са 734, 5. Трудно е да се каже точно колко души се крият зад тези щатове, защото явно на места има хора, назначени на половин щат.

Общинска администрация наброява 173 щата, отделно общинските предприятия осигуряват 150,5 щата, като 17 от тях са на Ансамбъл „Дианополис”, или иначе казано 305, 5 щата са реалните общински служители.  Още 21 служители в общината не са включени формално в общинска администрация, но се числят към нея.

Средната основна заплата на общинска администрация е 1093 лв., с 91 лв. повече от 2017 г., като 124 щата се финансират от държавни дейности, 48 щата се дофинансират със собствени приходи, а 1 щат на Общински съвет е към местни дейности.

Заплатите на общинските предприятия също са се вдигнали подобаващо. Работещите в ОП „Общински пазари” 9 души ще получават средно 974 лв., със 150 лв. повече спрямо 2017 г. Числеността на ОП „Комунални и обредни дейности” се е увеличила с 1 щат и вече наброява 43 щата със средна основна заплата 840 лв., с 94 лв. повече от миналата година. ОП „Паркове и зони за отдих” е с 31 щата със средна основна заплата от 876 лв., със 150 лв. ръст спрямо 2017 г.

ОП „Туризъм и култура” през 2018 г. ще има 29,5 щата (с 1,5 щата по-малко) със средна основна заплата от 970 лв., със 134 лв. повече спрямо миналата година. Средната основна заплата на работещите в ансамбъла 17 души е 906 лв.

В ОП „Спортни имоти” 16 щата имат средна основна заплата 922 лв., с 57 лв. повече от 2017 г.

ОП „Платени зони за паркиране” е намалило щата си с 8 души, заради закупуването на паркоавтомати (реално намалението на числеността на целия общински персонал се дължи основно на него) и през 2018 г. той ще бъде 22. Тяхната средна основна заплата е 924 лв., със 115 лв. повече от 2017 г.

В Общинския приют за безстопанствени животни работят 4 души със средна основна заплата от 1045 лв., с 303 лв. повече от миналата година.

За читателите отново е нужно да се напомни, че средната основна заплата е малко или много условно понятие, защото тя показва тенденции, а не точно колко получават служителите, тъй като тя се формира от възнаграждението на най-добре платените и на тези с по-малко доходи, или като се шегуват тя е като свинско със зеле, но за едните е свинското, а за другите само зелето. Но е факт, че все пак тя е достатъчно примамлива, за да бъде общинската служба желан пристан, а за всички ни е ясно, че за да я докопаш е нужно, ако не да си партиен активист, поне да си верен на Партията, т. е. на ГЕРБ.

Интересни са данните и за останалите служители. Във функция „Здравеопазване”, например, което включва детски ясли и детска кухня, здравни кабинети в детските градини и училищата и медиатори, средната основна заплата е 900 лв. – в детските ясли тя е 845 лв., в здравните кабинети – 1088 лв., а на медиаторите – 748 лв.

В „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” основната заплата е 780 лв. – В Центъра за обществена подкрепа на деца тя е 856 лв.; в центровете за настаняване от семеен тип – 709 лв.; в Дом стари хора – 825 лв.; в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – 696 лв.; в Дневния център за деца с увреждания – 801 лв., а в Защитеното жилище – 705 лв.

Домашният социален патронаж, който е на общинско финансиране, има средна основна заплата 742 лв.

Във функция „Култура”, финансирана от държавни дейности, средната основна заплата е 905 лв. В Регионалната библиотека тя е 892 лв., в Регионалния исторически музей – 904 лв., а в Художествената галерия – 936 лв. Музеят на бойната слава, който се финансира от местни дейности, през 2018 г. увеличава щата си на 5 души, а средната основна заплата е 943 лв.

С пет души е намален щатът на функция „Отбрана и сигурност”, но с 6 души е увеличен щатът на медиаторите.

Прегледът на основните заплати в различните сектори показва кои са апетитните места за работа и кои са по-зле платените, лошото е, че за повечето от тях се изисква партийна вярност, защото иначе и най-добрият специалист няма почти никакъв шанс да бъде назначен, а това вече си е истински партиен феодализъм.

Диана Иванова

About the Author :