Със скъсани стени са 9 от проверените язовири, 53 – с неизправни преливници

SAM_2061Приключи проверката на всички 129 язовири и водни обекти на територията на община „Тунджа“, изрядните са по-малко от десетина, съобщи днес, 16 август, на брифинг за резултатите от проверката зам.-областният управител Волен Дичев. Като язовир в най-добро състояние бе посочен този край Скалица до избата на фирма „Балар“.

9 язовира са със скъсани стени, 18 обекта въобще не са язовири, 9 са сухи, 59 са посочени за ремонт и извеждане от експлоатация, съобщи инж. Любомир Христов, председател на Областната комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията съм тях. Язовирите с неизправни преливници са 53 броя, 6 са без основен изпускател, 7 са с мокри зони в основата на сухия откос. С обрасло и непочистено речно корито на 500 м след язовирната стена са 35 язовира. Водоеми с дървета по водния откос са 21 броя. Без достъп до основния изпускател са 39 язовира, без планове за аварийна безопасност са почти всички, с изключение на 30 бр. за цялата област, които са потенциално опасни.

SAM_2064Скъсаните язовирни стени е на първо място сред проблемите – това е недопустимо, такъв язовир е неуправляем, подчерта инж. Христов. Драстичен
случай е скъсаната и невъзстановена язовирна стена на язовир край село
Болярско. Има случаи на усвояване, т.е. засяване, че дори и пожънване или гледане на животни в т. нар. чашки на язовирите и на сервитута на язовирните стени. Друг проблем е намалената проводимост на преливното съоръжение, което води до опасно повишение на водното ниво на язовира. Не се спазва изискването на наредбата собственикът на язовира да поддържа проводимостта на речното корито в отстояние 500 м след язовира. Повечето сухи язовири са без наематели, преди това те са ги източили, за да си вземат рибата, но в момента състоянието им е неподдържано и също представлява голям проблем.

Комисията е предписала: отстраняване на многогодишната растителност по откосите на язовирните стени; геодезично заснемане на язовирните стени и съоръженията и долния участък; оглед на основните изпускатели; актуализация на аварийните планове и др.

skusana stena BolqrskoРезултатите от проверката бяха илюстрирани с много снимки, но не бяха посочени конкретните водоеми, за да не се всява страх сред хората от близките населени места.

Този тип масови проверки стартира за пръв път, защото законодателството наскоро бе променено, поясни Волен Дичев. Изискванията са всички водни обекти на територията на всички области да бъдат проверявани и проблемите, които се откриват, да бъдат извеждани в протоколи, зададени от Държавна агенция за метрология и технически надзор. Целта е общините да могат да вземат мерки за вкарване в  ред на тези обекти, тъй като ако не се поддържат правилно, те крият опасност за имуществото, живота и здравето на хората.

От 1 септември започват проверките на водоемите в останалите общини, в цялата област те трябва да приключат до 31 октомври.

About the Author :