Със символична първа копка започна цялостното обновяване на училище „Св. Климент Охридски“

SAM_2580Ямбол, 19.01.2018 г.

Със символична първа копка днес беше даден старт на основния ремонт на най-голямото училище в Ямбол – Средно училище „Св. Климент Охридски“. Това се прави по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ по ОП „Региони в растеж“ заедно със сградите на две ясли и една детска градина. Общата стойност на проекта е 6 617 380.00 лв., което е 100 процента безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР и националния бюджет, без съфинансиране от страна на община Ямбол.

Ремонтът предвижда цялостна подмяна на покрива, хидро и топлоизолация по фасади, въвеждане на енергоефективно осветление, подмяна изцяло на ел. инсталацията на училището, подмяна на площадков водопровод и канализация, изграждане на връзка с градската SAM_2584канализация. Ще се извършват и ремонтни дейности в сградата на самото училище – цялостна подмяна на настилки и мазилки в класните стаи, където е необходимо – рехабилитация на подове, а така също на огради, изравняване на пространството около училището, изграждане на тротоарна настилка около самото училище. Ще се прави мълниезащита, пожароизвестяване, видеонаблюдение и др. Резултатът ще е едно обновено и модернизирано училище. Ремонтните работи са планирани за 200 дни и трябва да приключат към края на юни тази година.

След слово на кмета Георги Славов директорката на училището Живка Димитрова заяви, че новите условия ще дадат възможност за провеждането на иновативен образователно-възпитателен SAM_2590процес.

Отец Олег и отец Янко отслужиха водосвет. Кметът Георги Славов, директорката на училището Живка Димитрова и представител на строителя направиха символичната първа копка.

„Имаше много специфични критерии и изисквания, заложени по програмата за кандидатстване и за да отговорим на тях, избраното училище трябваше да има съответния брой ученици и устойчивост. Това е основната причина да се спрем на „Св. Климент Охридски“ – училището с най-много ученици и устойчивост във времето“ – така кметът Георги Славов обясни защо изборът е паднал върху това учебно заведение. Той призна, че остават още две училища в града, в които няма завършеност на досега правените там ремонти – това са „Любен Каравелов“ и „Христо Смирненски“. „Надявам се тази година в бюджета да залегнат средства за проектиране на двете училища и да търсим максимално бързо парите за строителство и ремонтни дейности“, каза още той.

SAM_2594От два месеца учениците на „Св. Климент Охридски“ са преместени и учат в доста по-малката сграда на училище „Христо Смирненски“. Попитахме кмета коя е причината през тези два месеца да не се започнат ремонтните дейности в опразненото училище. „Проектът е инженеринг и в момента, в който сключим договор със строителя, за него училището вече е строителна площадка. Първо трябва да се изработи проектът, да се одобри и след това да се започнат реалните строителни дейности. Имаше възможност да се започне строителство в средата на декември, преди празниците, но чисто организационно и реално житейски не беше удачно, защото е празничен период и строителството нямаше да върви с темповете, с които искаме. Напротив – щеше да е много по-разпокъсано, трудно за контрол и за реални строителни дейности“, каза той. Имало е проблеми и със самото проектиране, излизали са непредвидими детайли, които са удължили началото на строителните работи.

SAM_2586 SAM_2587 SAM_2592

About the Author :