Състезание по първа помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAБЧК – Ямбол организира Областно състезание за ученическите екипи по първа помощ в Градския парк, целта е да се проверят уменията на състезателите за оказване на първа помощ, участие взеха 8 отбора от цялата област.

Състезанието официално бе открито от Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК Ямбол, която представи всички отбори в състезанието и запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието – състав на отборите, съдии, процедура на оценяване и др.

По регламент всеки отбор преминава през три пункта и се оценява от съдии – квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК.

На първия пункт се проверяваха теоретичните знания на участниците от д-р Петя Качулева, на втория пункт участниците действаха по предварително зададен казус и демонстрираха практическите си умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения, счупване, изгаряне и  измръзване. На този пункт имаше статисти от БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различни ситуации, отборите бяха оценявани от  д-р Антоанета Манчева.

На третия пункт  Димитър Андонов – национален обучител по първа помощ оценяваше демонстрациите на изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен.

Победители в състезанието с равен резултат са отборите на СОУ „П. Берон”  гр. Болярово и СОУ „П. Яворов” гр. Стралджа; на второ място се класира ГПЧЕ „В. Карагьозов” гр. Ямбол, на трето място са отборите на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Зимница и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица.

Димитър Андонов връчи грамоти и награди на всички участници, осигурени бяха сандвичи и подкрепителни напитки за децата.

 Гергана Георгиева

About the Author :