Състезание „Зная, мога и успявам“

IMG_1818Във връзка с патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Стралджа  на 21 април 2015г. се проведе състезание под мотото: „Зная, мога и успявам“, в което взеха участие   ученици от 5 и 6 клас.

Състезанието премина в 3 кръга: І кръг- „Зная“, ІІ кръг- „Мога“, ІІІ кръг- „Успявам“.

IMG_1823Сформирани бяха 4 отбора с по четирима участници във всеки отбор на случаен принцип.

Първи кръг премина под формата на викторина с въпроси от областите: бълг. език и литература , география, човекът  и природата , история и математика.

IMG_1840Във втори кръг учениците редиха пъзел на тема: „Безопасност на движението“.

В трети кръг отборите, стигнали до този етап, имаха за задача да открият думи в дадената им игрословица и да съставят изречения с тях.

Състезанието премина оспорвано  и емоционално , въпросите и верните отговори се демонстрираха чрез    мултимедия .

Всички участници получиха награди и грамоти .

Организацията и реализацията на състезанието   премина под ръководството на кл.ръководители на учениците –Цветелина Тончева ,Виолета Атанасова ,Веляна Атанасова ,Пенка Георгиева .

 

About the Author :