Състезание за ученици – Всеки има талант. Американският университет търси твоя.

Регистрацията за първия кръг на състезанието AUBG MultiTalent Quest вече е отворена. Американският университет в България (АУБ) организира състезанието за шеста поредна година, голямата награда е пълна стипендия за четирите години на обучение. AUBG MultiTalent Quest е уникално международно мултидисциплинарно състезание за ученици от 11-и клас, които владеят английски език на минимално високо средно ниво, имат отлична обща култура, познания и способности в академични, креативни и спортни дисциплини. Записването и участието в състезанието са безплатни за всички желаещи единадесетокласници, които искат да тестват уменията си, да се забавляват и да срещат нови приятели в кампуса на университета.

Освен да владеят английски език, кандидатите трябва да имат широки познания, интереси и обща култура, както и талант в една от сферата – креативна или спортна. Първата стъпка за участие е попълване на онлайн форма за кандидатстване до 15-и април 2022 г., което трябва да бъде придружено от академична справка за 9-и и 10-и клас, форма за родителско споразумение и връзка към 30-секундно креативно видео , в което кандидатите се представят накратко. След това учениците остават да се подготвят за интервюто съгласно инструкциите, които всеки ще получи след 15-и април.

Самото състезание MultiTalent Quest ще се състои между 9-и и 11-и септември 2022 г. Всички избрани финалисти ще бъдат поканени в кампуса на университета, където ще се получи и ще покажат своите умения, знания и таланти по три задължителни дисциплини – „Математика и аналитични знания“, „Социални опити“ и „Дебати“. „Математика и аналитични знания“ са индивидуална дисциплина, докато „Социални опити“ и „Дебати“ са отборни дисциплини. Екипите ще бъдат определени от организаторите на състезанието. Всеки финалист ще избере и в която трябва да се състезава – „Изкуства“ или „Спорт“.

От екипа на университета са подготвили подробни инструкции както за 30-секундното видео, така и за подготовката на кандидатите за интервюто. Инструкциите, още допълнителна информация и всички необходими линкове към формулярите, които трябва да бъдат попълнени, са качени на този линк: https://www.aubg.edu/quest-bg-2022

Записването и участието в състезанието са безплатни. Екипът на АУБ ще се погрижи за настаняването и храната на финалистите по време на състезанието. Наред с голямата награда (пълна стипендия) са предвидени и други образователни и предметни награди.

Оригиналната идея за AUBG MultiTalent Quest се заражда в диалог между Асоциацията на възпитаниците на АУБ, студенти, преподаватели и служители. Състезанието се разглежда като възможност за изграждане на заслужено самочувствие у добре образованото, талантливо и социално ангажирано младо поколение на Балканите – тези, които ще донесат позитивна промяна за икономическите и социални стремежи на обществото в страните от региона. Конкурсът не само проверява знанията в области като математика и английски език, но и комуникационни умения, екипна работа, управление на времето и социална ангажираност. Тази особеност го прави уникален в сравнение с другите ученически състезания, фокусирани само върху една сфера. AUBG MultiTalent Quest се стреми да пресъздаде истинския живот, тъй като професионалното развитие днес не зависи от познанията само в една академична дисциплина.

За Американския университет в България (АУБ):

Вече 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади визионери, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като отличим център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts.  При този модел  на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 13 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са около 5 000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Над 5 000 са възпитаниците на висшето училище, които заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times, bTV и др.

About the Author :