Съобщение на директора на “Социално подпомагане” до жителите на община Стралджа

obshtinska-administratciia-v-straldja-4821-0Във връзка с постъпило запитване от Ръководството на Община Стралджа, уведомявам, че жителите на Община Стралджа, клиенти на Дирекция „Социално подпомагане“ –Ямбол, могат да депозират своите заявления за отпускане на месечни и целеви социални помощи и добавки както в изнесеното работно място, находящо се в гр. Стралджа, ул. „П. К. Яворов“ № 57, така и за тяхно удобство при мобилната група социални работници, които ще посещават населените места от Община Стралджа по предварително утвърден график, съгласуван с кметовете и кметските наместници по места.

Мария Славова

Директор ДСП-Ямбол

About the Author :