Покана

ВСК ,,Тунджа 42”свиква отчетно-изборно събрание на 20.08.2020г. от 13:30часа в залата на в. ф. 52590 при следния

Дневен ред:

1. Избор на нов управителен съвет.

При липса на кворум събранието ще се състои на същото място и дата от 14:30 часа.

От ръководството

About the Author :

Leave a reply