Съдът поряза Инициативния комитет за местния референдум

DSC04737Ямболски административен съд остави без разглеждане жалбите на Инициативния комитет за провеждането на местен референдум и прекрати делата срещу решенията на общинските съвети в Ямбол и Елхово.

Основният мотив за това решение, постановено и в двата случая на второ съдебно заседание, е, че Инициативният комитет няма право да подава жалба срещу решенията на общинските съвети, защото е „неправосубектен”, т. е. поне трима от членовете му не са с постоянен адрес в общината, в която искат провеждането на местен референдум. Проверката на съда е показала, че само председателят и още един член на Инициативния комитет са с постоянен адрес в община Ямбол, а нито един от четиримата не е с постоянен адрес в община Елхово, защото другите двама членове са с регистрации във Варна и в с. Веселиново, община „Тунджа”.

Решенията не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд.

Припомняме, че на 25 ноември 2016 г. беше учреден Инициативен комитет с председател Цветан Ревански и трима членове – Калоян Желязков,  Димитър Богословов и Ирина Георгиева, който започна подписка в петте общини на Ямболска област за провеждане на местен референдум по четири въпроса:

  1. Подкрепяте ли кметът на община (Ямбол, „Тунджа”, Стралджа, Елхово и Болярово) да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България?
  2. Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината
  3. Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р. България
  4. Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р. България, техните човешки права и обществен интерес.

На 23 февруари 2017 г. в петте общински съвета бяха внесени събраните подписи.

В община Ямбол бяха внесени 10 621 подписа, но след проверка на ГРАО само 7569 са се оказали коректни, а общият брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес в община Ямбол към 23.02.2017 г., е 70 433.

В Общински съвет – Елхово са внесени 1707 подписа, от които 1242 са коректни, а избирателите са 13 970.

Всички общински съвети в областта отхвърлиха искането за провеждане на местен референдум, като обявиха, че въпросите са незаконосъобразни.

С решението си съдът на практика обезсмисли обжалването на другите три решения на общинските съвети, но всичко случило се в Ямболска област от ноември насам ни научи, че трябва да се събудим и да поискаме да упражняваме правото си на пряко участие в решаването на местни проблеми, колкото и това да не се харесва на местната власт, свикнала да решава нашата съдба безконтролно.

Тези млади хора ни доказаха, че мисията местен референдум макар и трудна е постижима, макар и те да не успяха. По-важното е, че те проправиха пътя на събуждащите се граждани, които убедена съм следващия път ще бъдат по-мотивирани и по-подготвени да поставят на местен референдум проблем на местната общност, както вече го доказаха и хората от Трън.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply