Съдия-изпълнител търси парите на „Юробанк България”

Various sausages display in supermarket, elevated viewНа публична продан на 6 октомври 2017 година отива двуетажна масивна производствена сграда, намираща се в село Безмер, община „Тунджа”. Частният съдия-изпълнител Ирина Христова продава имота, заради вземане на „Юробанк България”АД.

Производственият имот е за месопреработка и месна заготовка, негов собственик е Атанас Стефанов Атанасов. Началната цена, от която ще тръгне в началото на месец октомври публичната продан, е на стойност 108 800 лева.

About the Author :