Съдия-изпълнител продава Хлебозавод

ЗимницаХлебозавод в село Зимница, община Стралджа обяви за втора публична продан частният съдия-изпълнител Ирина Христова.  Предприятието, което е с площ от 1780 кв.метра , отиде на тезгяха, тъй като „Райфайнзенбанк” спечели изпълнително дело и търси удовлетворяване на взиманията си.

Хлебозаводът е собственост на фирмата „Житен дар”ООД, за него има учредена ипотека и наложена възбрана в полза на взискателя „Райфайзенбанк”. Началната цена на втората публична продан е 40 800 лева. В имота, освен хлебозавод, който е на площ от 562 кв.метра, има и двуетажна масивна жилищна сграда.

About the Author :