Съдиите от Ямболски съдебен район са решили 92 % от делата в тримесечен срок

pic1677Общо 92 % от свършените дела в Ямболски съдебен район са решени в тримесечен срок. Това става ясно от доклада за дейността на съдилищата през 2016 г. Днес – 23 март, в конферентната зала на хотел „Кабиле” беше проведено отчетно събрание на съдилищата от Ямболски съдебен район – Окръжен съд – Ямбол, и районните съдилища в Ямбол, Елхово и Тополовград. Председателят на Ямболския окръжен съд Васил Петков представи пред колегите си отчетния доклад за изминалата година.

През 2016 г. в четирите съдилища са свършени общо 8147 дела, с 205 повече спрямо 2015 г., от които 5225 граждански и търговски дела и 2922 наказателни дела.

Причините за решаване на делата извън тримесечния срок са различни според вида на делата. За граждански и търговски дела най-често забавянето се дължи на процедурата по размяна на книжа; усложнения в процеса; спазване на срокове за обнародване на обявления в ДВ; правилата за разглеждане на делби и несъстоятелност.

За наказателните дела причините са – неявяването на страни и вещи лица в съдебно заседание; необходимост от събиране на нови доказателства и неизпълнение в срок на съдебни поръчки по дела с подсъдими чужди граждани.

През 2016 г. в съдебния район са осъдени общо 715 лица, оправдани са 17 лица.

През миналата година по изпълнителните дела, водени от службите „Държавно съдебно изпълнение” на районите съдилища от съдебния окръг, са събрани общо 2 300 584 лева.

Съдиите по вписванията в районите съдилища от съдебния окръг са извършили 17 021 бр. Вписвания през годината.

Издадени са 21 217 бр. свидетелства и справки за съдимост.

През 2016 г. в съдебния район са работили общо 32 съдии, 5 държавни съдебни изпълнители, 5 съдии по вписванията и 92 съдебни служители.

About the Author :

3 Comments to “Съдиите от Ямболски съдебен район са решили 92 % от делата в тримесечен срок”
 • Атанас Атанасов
  March 24, 2018 - Reply

  И каква е целта на тази статистика? Тя решава ли въпроса с корупцията в съдебната ни система или е само само за това да прикрива нередностите?

 • Атанас Атанасов
  April 12, 2018 - Reply

  Имам въпрос: Какво прави лицето Георги Василев в Ямболския районен съд? Това е човек изцяло манипулируем и лесно поддаващ се на чужди влияния. Не ми е ясно как е завършил такава сложна дисциплина като правото без да притежава елементарно логическо мислене. Жалко, че контролът върху съдиите в България е на практика никакъв и затова разни случайни и некадърни хора изплуват в правосъдието ни.

 • Атанас Атанасов
  April 15, 2018 - Reply

  Съдебната заседателка Щилияна Желева в личен разговор ми каза, че никога нищо не е зависело от нея. Казано с други думи, по време на съдебни дела и постановяване на присъди и решения, тази жена няма никакво право на мнение и прави това, което й каже въпросният съдия Георги Василев (“съдия” силно казано за човек, който си няма понятие от юрисдикция).
  Все още не мога да установя контакт с другата съдебна заседателка Стоянка Димитрова – някаква учителка по история в ГПЧЕ “Васил Карагьозов” – Ямбол и да я питам каква работа има в Ямболския районен съд. Има ли представа тя какво трябва да прави там? Не я познавам лично, нито що за човек е. Но така и не ги чух, двете с Щилияна Желева, да кажат и една дума по време на съдебните заседания. Оставам с впечатлението, че съдебните заседатели са някакви фигуранти, които се разкарват до съда не за да вършат работа, а с единствената цел да си получат хонорара – пари от държавния бюджет за това, че са спали по време на съдебни заседания.

Leave a reply