Съдиите могат да гледат делата чрез видеоконферентна връзка

Ямбол, 15.05.2020

Маска или шлем с ръкавици и ползване на дезинфектант са задължително условие за влизане в Съдебната палата в Ямбол, това разпорежда заповед на председателя на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков. Въведени са и различни входове за граждани и страни по делата и за работещи в Съдебната палата. Съдебни заседания ще се провеждат без публика, не е разрешено присъствието на журналисти и стажанти. В Съдебната палата ще се допускат само участници в насрочените за разглеждане дела, списъци за които ще се дават на служителите на охраната 10 минути преди началото на заседанието.

Самите дела ще се насрочват през по-голям времеви диапазон, за да могат да се дезинфекцират сградите.

При възможност съдиите докладчици могат да гледат делата с видеоконферентна връзка.

Помещенията, които работят с граждани два пъти през деня ще бъдат затваряни за дезинфекция от 8 до 9 часа и от 12 до 14 часа.

Съдиите и съдебните служители също са задължени да носят маски или шлемове в общодостъпните помещения, въведени са строги мерки за дезинфекция.

Новите условия за работа на Съдебната палата  в Ямбол в условия на извънредна епидемична обстановка вече са въведени.

About the Author :

Leave a reply