Съдебните институции в Ямбол отварят вратите си на 16 април

16-ti-april-den-na-yurista-i-na-balgarskata-konstitutsiyaАдминистративен съд, Окръжен и Районен съд – Ямбол ще отворят вратите си на 16 април. Инициативите в този ден са посветени на празника на Конституцията, на юристите и на съдебните служители, като за втора поредна година в програмата за деня на отворените врати се включват представители на почти цялата юридическа общност в Ямбол. В сградите на Съдебната палата и на Административен съд – Ямбол, освен за граждани, вратите ще бъдат отворени и за деца от различни възрастови групи.

По повод празника председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова кани представителите на медиите на гости в кабинета си в 10 ч. Срещата е празнична, каквато е и темата: „Да си поговорим не електронно!”

Tarnovska_konstitutiaВ 15,30 ч., при наличие на жалби, ще бъде направена реална демонстрация на случайното разпределение на делата в Административен съд – Ямбол. Ако няма постъпили жалби, демонстрацията ще бъде симулативна. Освен медиите, каним и гражданите, които проявяват интерес да присъстват на демонстрацията. При проявен интерес в информационния център на съда ще се демонстрира софтуерния продукт за синтез на речта. Организирането на дни на отворени врати е част от политиката на Административен съд – Ямбол, насочена към откритост и прозрачност в работата. Целта е, повече хора да знаят, че административното правосъдие служи за защита на гражданите срещу незаконосъобразните действия и бездействия на държавата, поради което се използват всички форми на комуникация, каквато са и дните на отворени врати.

Денят на отворени врати в Окръжен и Районен съд – Ямбол започва в 09,30 ч. за тези, които искат да видят „съда отблизо”. В 10,30 ч. и в 14 ч. в Зала №1 на Съдебната палата ученици от МГ „Ат. Радев” и ПГИ „Г.С.Раковски” ще наблюдават симулативен  съдебен процес с Петранка Панайотова – съдия в Районен съд Ямбол, Мирослав Илиев – прокурор от Районна Прокуратура, адвокатите Марина Ангелова и  Боряна Чорбаджийска от Адвокатска колегия – Ямбол, както и други участници в процеса – служители от Районен съд – Ямбол.
От 11,30 ч. и от 13,30 ч. е предвидена лекция на тема „Наркотичните вещества. Видове. Въздействие и разпространение”  с лектор Николай Кирков, зам.председател на Районен съд – Ямбол.

От 14 ч. ученици от МГ „Атанас Радев” ще могат да присъстват на съдебно заседание по наказателно дело на Районен съд Ямбол  в Зала №2 с председател на съдебния състав – Светлана Митрушева – Председател на Районен съд Ямбол.

Подробности за деня на Отворените врати можете да намерите в интернет сайтовете на съдебните институции.

About the Author :