Съвместен проект между „Тунджа” и Сулоглу

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа работна визита при кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев беше делегация от община Сулоглу, Република Турция. Тя бе придружена от Стойчо Стойчев – председател на УС на ЯТПП. От турска страна на срещата присъстваха заместник-валията на Сулоглу, главният финансист и експерт от администрацията на района. Участие в срещата взеха и заместник-кметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев и Диана Кънчева – член на екипа по реализация на проекта.
Целта на визитата бе да се обсъдят бъдещите взаимодействия, свързани с реализацията на съвместен проект „Тунджа и Сулоглу – ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” по Програмата за трансгранично сътрудничество, Инструмент за предприсъединителна помощ, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на живот, област на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и културното наследство. Водеща по проекта е община „Тунджа”, а партньор е община Сулоглу, Република Турция.
Заложените дейности в проектното предложение са на стойност 712 131.53 евро или 1 392 808.21 лв. и ще се изпълняват от двете страни на границата. Те предвиждат изграждане на посетителски център и ремонт на общински път в лесопарк „Бакаджик” от страна на община „Тунджа” и изграждане на рекреационна зона, включваща бунгала, обслужваща сграда и съпътстваща техническа инфраструктура от страна на община Сулоглу.

Жана Николова

About the Author :