Събрания на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 5 декември 2014г. се проведоха две тържествени Общински общи събрания на структурите на БЧК в общините “Тунджа” и Ямбол. Събранията съвпаднаха с празничните честванията по повод отбелязването на 5-ти декември – Световен ден на доброволеца.

Специален гост на Общинското отчетно събрание на БЧК-Тунджа бе г-жа Нели Славова – председател на Общински съвет на БЧК-Тунджа.

Преди началото на деловата част, председателите на двете общински ръководства – г-н Станчо Ставрев, г-жа Иванка Георгиева и д-р Антоанета Антонова – гост и председател на ОС на БЧК-Ямбол отправиха тържествени приветствия по повод празника към всички членове, доброволци, делегатите и гости на двата форума.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСпециални благодарности бяха отправени към партньорите на БЧК за оказаното съдействие и подкрепа в изпълнението на множеството инициативи през годините. Специален поздрав с празничен концерт бе отправен от певческата група „Бяла роза”, състояща се от доброволци на БЧК към присъстващите на Общинското отчетно събрание на БЧК-Ямбол.

Съгласно дневния ред на събранията, делегатите на двете Общински събрания  приеха единодушно отчетите за дейността на организациите през 2014г., отчетите на Общинските контролни комисии и планове за работа през 2015г.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо време на разискванията бяха изказани много добри думи във връзка със свършената работа през годината и се обсъдиха детайлно заложените в плановете за работа на двете общински организации през 2015 г. инициативи, които са насочени в помощ на най-уязвимите групи от нашето общество, както и възможности за разширяване обхвата на дейност на организациите, чрез учредяване на нови дружества на БЧК.

About the Author :