Сформират Звено за мониторинг на Областната стратегия за развитие

2.7.2014 004Звено за мониторинг на Стратегията за развитие на област Ямбол и решиха да бъде сформирано членовете на Областния съвет за развитие, който заседава днес под председателството на областния управител инж. Николай Пенев. Основната цел на Звеното е да извършва текущ мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие, а също и да изпълнява функции по осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението й.

След обсъждане на примерен вариант на състава на Звеното за мониторинг, членовете на Областният съвет за развитие приеха в него да бъдат включени представители на областна администрация, на общините в областта, на синдикални, работодателски, граждански и други организации, както и различни държавни институции – РИО на МОН, Териториално статистическо бюро, Областно пътно управление, Бюрата по труда, РД „Социално подпомагане” и др. Окончателният поименен състав на Звеното за мониторинг и оценка ще бъде определен със заповед на областния управител.

 

About the Author :