Субсидии за читалищата в Стралджанско

DSC01302През новата 2016г.  за читалищата в община Стралджа ще бъдат разпределени 226 560 лв. държавна субсидия при запазен брой численост 32 щатни бройки. Решението бе взето на заседание на комисията за разпределение на държавната субсидия в която участват представители на всички читалища  в община  Стралджа.   Както подчерта Недялка Димитрова, гл.експерт отдел „Образование и култура” и председател на комисията,  разпределението е направено  съгласно Механизма за разпределение на средствата, спазвайки определените критериите между които   брой население и доказана дейност. След активно обсъждане на заседанието  проектът бе утвърден с малки поправки. Най-много средства- 77 060 лв., ще получи най-голямото  читалище в общината „Просвета 1892” Стралджа, което има и най-богата дейност с изяви в града, общината, областта и в страната. Читалището в Зимница ще получи 21 000 лв. субсидия, с две хиляди по-малко се субсидира дейността на културния храм във Войника, по 10 500 лв. ще получат читалищата в Лозенец, Воденичане, Тамарино.  След изказване на кмета на с.Иречеково Николай Генов с представяне на  активната дейност на читалището през изминалата година, сформирания успешен танцов състав „Незабравка” и множеството изяви с награди, представителите на читалищата в Недялско и Маленово направиха колегиалното предложение по 500 лв. от техните субсидии /които остават с по 6500лв./ да бъдат насочени за Иречеково. Така през новата година иречековци ще разполагат с 8000 лв. С благодарност, връщайки жеста г-н Генов обеща безплатни концерти  на иречековските самодейци в двете села.  Читалищата в по-малките селища като Саранско, Палаузово, Атолово, Богорово и др. получават по 3500 лв. субсидия.

Участниците в заседанието изслушаха с внимание подготвения от Кольо Пехливанов, гл.експерт „Култура”,  отчет за дейността на читалищата през изминалата година. За да добият всички впечатлението за една богата, разнообразна, с много изяви и награди културна дейност, доказателство за активната работа на местните читалища. Не напразно и гостът Иванелина Йовчева от РЕКИЦ адмирира отчета и изрази възхищението си от активността на самодейните формации в община Стралджа.

Заседанието утвърди новата Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа и  Културния календар. Председателите на читалища получиха и по пакет книги, дарение от БЛРС.

About the Author :