Ст. комисар Генчо Иванов: Непоколебима вяра в каузата на трудната ни и отговорна професия!

G. IvanovУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 8 ноември, в деня на Свети Архангел Михаил – пазителят на реда и законността, вие отбелязвате своя професионален празник.

В днешния празничен ден искам да Ви поздравя за неуморния труд, за енергията и усилията, които полагате ежедневно за активно противодействие на престъпността и осигуряване на добър обществен ред.

Пожелавам ви най-вече здраве, сила  и непоколебима вяра в каузата на трудната и отговорна професия. С гордост носете призванието български полицай, защото от всеки един от вас зависят честта на професията и сигурността на гражданите.

Искрен поздрав отправям и към вашите близки за моралната подкрепа и разбирането, което Ви оказват, защото те най-добре знаят, че за полицая  няма определени рамки на работно време.

Нека Свети Архангел Михаил закриля вас и вашите семейства!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Честването на 8 ноември, като професионален празник на българските полицаи е въведено през 1924 г. по инициатива на Софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца – патрон на полицията, е потърсена консултация от Светия синод. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява:”Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”.
С телеграма № 7932 от 24-ти септември 1924 година, министър Русев нарежда на столичния градоначалник и окръжните управители: “За патронен празник на цялата полиция в царството се определя Св. Архангел Михаил – 21-ви ноември /8-ми ноември – нов стил/. Така 8-ми ноември е честван тържествено като патронен празник на полицията от 1924 до 1943 г.
На 29 януари 1999 г. с решение № 38 на Министерски съвет, традицията 8-ми ноември да се чества като професионален празник на българската полиция, е възстановена.

 

About the Author :